Kvarnen


Image

 

Kvarnen

Kvarnbyggnaden, som står här, är flyttad från Kärrebo i Hälleberga. Hembygdsföreningen köpte den 1955 av Gunnar Franzén, Skruv, som ägde gården där den stod. Samma år revs den och forslades hem till Bökön. Kvarnen återuppfördes av byggmästare Axel Franzén.
Dammen och bäckfåran grävdes ut utan kostnad för föreningen av Bröderna Hansson i Emmaboda 1957. Halva kostnaden för vattenledningen stod Hilda och Oscar Carlsson för. Före järnvägsanläggningen fanns en likadan kvarn där lågstadieskolans parkering nu ligger. Den ägdes av Gantesbo by och Krysseboda by. Genom att samarbeta klarade de två byarna av att bygga en hjulkvarn, likadan som den hembygdsföreningen tillvaratagit.
Det fanns för det mesta en kvarn till varje by, men det var oftast skvaltkvarnar. Det här är en hjulkvarn där skovelhjulet står upp. Denna typ av kvarn kräver mer vatten än en skvaltkvarn med liggande skovelhjul. Från skovelhjulet går en axel in, som i sin tur sätter igång kvarnstenarna.
En liknande hjulkvarn fanns i Kimbramåla, väster om industriområdet, vid den bäck som rinner där. Den revs 1919 och den kvarnstenen, som finns i hembygdsgården, har tillhört denna kvarn. Stenen är placerad i blomlandet vid utedansbanan. De två andra stenarna i parken har tillhört en kvarn lite längre upp vid samma bäck.

Editerad av: Dianne Meijer (2019-06-26 08:31:56)