Ladugården


Image

Ladugården

1947 inköptes och återupprättades ladugården. Den inköptes från Bostön i sjön Törn. Ladugården byggdes på 1700-talet enligt inskuret datum i timret. Som nybyggd hade den varit uppförd i Buemåla, Vissefjärda, och utflyttades till Bostön i mitten av 1800-talet enligt berättelse av Niklasson, som den köptes av. Den talar ett tydligt språk om byggnadssättet för ladugårdar på 1700-talet i Vissefjärda. Bl.a. kan nämnas att fotträna har sammanhuggits. Timmerträna ”kloades” in i stolpar till väggarna. Typiskt är även den provisoriska trappstegen till slindret. Säregna är båsen för kreaturen och de små fönstren, som gav en knapp dager inne i fähuset.

Editerad av: Dianne Meijer (2019-06-26 08:24:13)