Arrestlokalen/Finkan


Image

Arrestlokal ( finkan eller kurran)  år 1906 - 1939

På den nedre delen av Långgatan, norr om järnvägen, anordnades marknader, där man även sålde hästar och kreatur. Marknadsdagarna blev stökiga, många drack för mycket och det blev skrik och skrän.  Axel Neikter, som ägde dåvarande Neikter & Rosén, lät bygga en arrestlokal öster om marknadsplatsen.
Arresten kom att i folkmun kallas finkan eller kurran.

1927 flyttades den till marknadsplatsen norr om stationen. När den nya polis-och brandstationen togs i bruk 1939 flyttades den igen och fick tjänstgöra som förråd åt Emmaboda Cementgjuteri. Dess slutgiltiga plats blev sedan här på Bökön.

”Den gula lilla byggnaden bestod av ett litet rum och en smal förstuga, där det fanns en eldstad. Rökröret gjorde en krök in i arrestlokalen och förmedlade värme åt den tillfällige gästen.

Detta lilla hus blev marknadens säkerhetsventil dit fyllehundarna togs.  Hit och icke vidare. Här var det slut med övermod och knivviftande. Närmaste hopp var nästa dags morgon, när fjärdingsmannen kom och skramlade med nycklarna för att släppa ut den då oftast slokörade nattgästen till skam och stämning. Det hjälpte inte att bösta ( slå) i väggarna därinne, att rista i det lilla gallret; den gula finkan stod rycken för allt som hände inom dess väggar, skrän, hädelse, slag och sparkar. Aktade medborgare kunde se hur den lilla byggnaden stritte (kämpade) på sin stenfot och hur dörren riste, men finkan stod alltid oberörd i sin pliktuppfyllelse. Fjärdingsmannen och finkan kunde sin sak.”

Citat ur Carl Ågrens bok ”Emmaboda – ett småländskt samhälle”

Editerad av: Dianne Meijer (2019-06-26 08:35:47)