Medlemskap


Vill du bli medlem? och stödja Emmaboda hembygdsförenings bevarande och utveckling.

Kontakta: Roy Wolf 072 - 2055426  eller mail: [email protected]

Eller betala in 100 kr till Emmaboda hembygdsförening på BG. 5734-3055

Det går även att betala med swishnr. 123 413 59 01

(skriv namn, adress och telefonnummer på inbetalningen)

Editerad av: Dianne Meijer (2019-04-30 09:15:28)