Klass 5-6 Tönnersjö skola

Klass 5-6 Tönnersjö skola
Den långe pojken längst bak är Carl Viktor Olsson.