Bökhult vril.jpg

Bökhult vril.jpg
En sk vril på ett träd i bokskogen runt Bökhults by. Margit och Ingrid från Eldsbergabygdens hbf på promenad.