Eldsberga kyrka

Medeltidskyrkan är högt belägen på en rullstensås i Eldsberga samhälle. Den har vitputsade murar och består av ett rektangulärt långhus, smalare absidkor, utbyggt sakristia vid långhusets nordöstra hörn samt kyrktorn vid västra sidan med utbuktande trapprundel. Ingång finns i väster och går via tornets bottenvåning. I kyrkans östra del återstår en tidigmedeltida absidkyrka tämligen intakt.
Den ursprungliga kyrkan uppfördes i slutet av 1100-talet. Under senare delen av medeltiden förlängdes troligen långhuset åt väster. Vid 1600-talets slut fanns ett trätorn vid västgaveln. 1892 ersattes trätornet med nuvarande kyrktorn av sten. Skristian tillbyggdes så sent som 1954. De vitputsade murarna har på senare tid fått väsentligt förstorade fönsteröppningar, såväl på långhusets nord- som sydsida har dock ursprungliga muröppningar tagits fram. Det senare tillfogade kyrktornet har formgivits i en medeltida stil. Såväl kyrkans sadeltak som tornets spira är täckta med kopparplåt.

Dopfunden från 1619 är gjuten av malm och formad som en stor gryta. Funten vilar på en fot av granit.
Predikstolen i senrenässans tillverkades 1614.
Nuvarande orgel på 17 stämmor och två manualer tillkom 1953 när orgelläktaren från 1855 renoverades.
I tornet hänger två klockor. Storklockan göts om 1696 medan lillklockan göts 1950. En äldre lillklocka omgjuten 1698 förvaras i vapenhuset.


Förening:

Eldsbergabygdens Hembygdsförening

Skapad av: Eldsbergabygdens Hembygdsförening (2014-06-21 23:43:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Eldsbergabygdens Hembygdsförening (2014-06-21 23:43:18) Kontakta föreningen