Karl Pehrs lanthandel

Denna lanthandel startades av Carl Pehrsson 1897. Den fastighet som affären var inrymd i var vid Carl Pehrssons tillträde en gård och fortsatte att drivas som ett lantbruk fram till 1960 då Harald Svensson avvecklade den verksamheten och enbart bedrev lanthandel. Sedan drev han tillsammans med sin hustru Greta affären fram till 1980.


Förening:

Eldsbergabygdens Hembygdsförening

Skapad av: Eldsbergabygdens Hembygdsförening (2014-06-19 23:55:28) Kontakta föreningen
Ändrad av: Eldsbergabygdens Hembygdsförening (2014-06-19 23:55:28) Kontakta föreningen