Meullers Livs

Gamla affären, "Stig-Allans", eller numera Meullers Livs. 1917 öppnade Sven Petter och Paulina Persson lanthandel i det enligt uppgift från Tönnersjö till Eldsberga flyttade timmerhuset. Paulina fortsatte efter Sven Petters död 1936 att driva affären vidare. 1946 övertog en son och sonhustru, Paul och Gudrun Persson, lanthandeln och från 1951 var det Stig-Allan och Herta Svensson som fortsatte affärsrörelsen. Den första ombyggnaden till snabbköp gjordes 1971 och 10 år senare 1981 var det dags för ytterligare om- och tillbyggnad. 1986 slutade Stig-Allan och Herta sin handlarbana och sålde affären. Den har sedan dess bytat ägare ytterligare en gång och drivs sedan 1990 framgångsrikt av Christer Meuller.


Förening:

Eldsbergabygdens Hembygdsförening

Skapad av: Eldsbergabygdens Hembygdsförening (2014-06-19 23:47:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: Eldsbergabygdens Hembygdsförening (2014-06-19 23:47:31) Kontakta föreningen