Klastorp

Redan före 1600-talet fanns ett gods som hette Clastrup. Halland var vid denna tid danskt och Clastrup tillhörde en känd dansk adelsman och jorddrott, Holger Axelsson Rosencrantz, som också ägde Dömestorp och Skottorp nere vid Hallandsås. Rosencrantz dog 1647 och Clastrup övertogs av dottern Metta. Hon ägde säteriet till 1651 då det övergick i Johan Silverstjernas ägo. Clastrup var hans huvudgård, men han ägde också bl a Torup i Eldsberga. När Clastrup brann ned lät han anlägga Stjärnarp. När han gick ur tiden 1660 lämnade han efter sig 300 säterier och frälsehemman.


Förening:

Eldsbergabygdens Hembygdsförening

Skapad av: Eldsbergabygdens Hembygdsförening (2014-06-21 23:05:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: Eldsbergabygdens Hembygdsförening (2014-06-21 23:05:19) Kontakta föreningen