Tönnersjö Kyrka

Tönnersjö kyrka är liksom Eldsberga en av de äldre kyrkorna i Halland. Troligen från 1200-talet. "Belägen i en urgammal bygd, på en plats, där man fordom offrat åt Tor och Oden", skriver en kyrkohistorisk författare. Det är mycket sannolikt. Själva kyrkan är uppförd av vitrappad gråsten.
På 1850- och 60-talen tillkom omfattande om- och tillbyggnader. Däribland ett nytt torn av trä. Kyrkan byggdes ursprungligen i romansk stil. I tornet två klockor, den större från 1651, den mindre från 1765.


Förening:

Eldsbergabygdens Hembygdsförening

Skapad av: Eldsbergabygdens Hembygdsförening (2014-06-21 23:04:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Eldsbergabygdens Hembygdsförening (2014-06-21 23:04:32) Kontakta föreningen