Torared

Torared är en liten by i Tönnersjö socken.