Stjernarps Gods

Stjärnarps Gods eller Stjernarp, som de nuvarande ägarna, familjen Hamilton, själva skriver, har i århundraden varit ett av de största företagen i trakten. Arealen är ca 1 200 ha varav 430 ha är åker, 750 ha skog och 20 ha beten och hagmark fördelat på två gårdar, Stjernarp och Brunskog.
Säteriet Stiernarp grundades 1653 av den nyadlade Johan Månsson Silfverstierna, sedan hans huvudgård Clastrup (Klastorp) i Snöstorp socken brunnit ner samma år. Den nya gården lades i anslutning till en äldre befintlig by - Torup, vid Torups hus, det stenhus som för övrigt fortfarande finns kvar vid Stjernarp. Godsinnehavet ökades och vid sin död 1660 efterlämnade Silfverstierna mer än 300 frälsegårdar och flera säterier rund om i landet.

Den västra nu bebodda flygeln byggdes 1845 av kommerserådet Anders Jöran Hammar. En större ombyggnad ägde rum 1949 då den nuvarande köksavdelningen byggdes till. Tidigare fanns kök och bostäder för tjänstefolket i den av Holger Rosencrantz år 1638 uppförda och nu obebodda flygeln.


Förening:

Eldsbergabygdens Hembygdsförening

Skapad av: Eldsbergabygdens Hembygdsförening (2014-06-21 22:01:11) Kontakta föreningen
Ändrad av: Eldsbergabygdens Hembygdsförening (2014-06-21 22:01:11) Kontakta föreningen