Gullbranna

Gullbranna är en liten tätort i Eldsberga socken.