Medlemsavgift


Medlemsavgiften till föreningen år 100 kronor per person och år.
Inbetalning görs till bankgiro 421-7808
Ange namn och adress vid inbetalningen

Föreningen tar tacksamt emot även andra bidrag till sin verksamhet.
Föremål till våra loppmarknader kan lämnas under hela året.
För hämtning ta kontakt med Lennart L 070-530 81 23 eller Lennart P 070-976 13 64
eller ställ sakerna på Dammen under taket på gården

Inkomsten från loppmarknaden är mycket viktig för underhåll och drift av
byggnaderna på hembygdsgården.

Vid frågor kontakta gärna någon i styrelsen

År 2020 hade föreningen 451 medlemmar

Förening:

Eldsbergabygdens Hembygdsförening

Ändrad av: Eldsbergabygdens Hembygdsförening (2021-07-09 15:44:38) Kontakta föreningen
Skapad av: Eldsbergabygdens Hembygdsförening (2021-01-04 21:44:41) Kontakta föreningen