Föreningen


Eldsbergabygdens hembygdsförening bildades 1974.

 

I samband med att Eldsberga kommun upphörde som egen kommun, för att bli en del av Halmstad storkommun, togs ett initiativ av bland andra Inga Pettersson, Trönninge, Gösta Karlsson, Eldsberga och Erik Andersson, Tönnersjö att bilda en hembygdsförening.

Redan 1973 hölls den första sammankomsten och en interimsstyrelse utsågs. Den 10 mars 1974 hölls det första årsmötet.

Erik Andersson valdes till ordförande. Han dog senare samma år och efterträddes av Gösta Karlsson, som kvarstod som ordförande till 1983, när Carl-Viktor Olsson, Alslöf valdes till ny ordförande. År 2014 efterträddes han av Curt Svensson, Eldsberga och år 2021 valdes Lennart Persson, Tönnersa till ny ordförande.

Förening:

Eldsbergabygdens Hembygdsförening

Ändrad av: Eldsbergabygdens Hembygdsförening (2021-07-09 15:46:20) Kontakta föreningen
Skapad av: Eldsbergabygdens Hembygdsförening (2018-06-04 09:10:12) Kontakta föreningen