Samlingarna

Vårt museum i Fornminnesgården har samlingar från stora delar av 1700-, 1800- och 1900-talen.

Vår specialitet är hantverk och småsklig industri i stadsmiljö, t.ex. guld- och silversmedja, skomakeri, bageri, samt ett rum för tidig lokal cykel- och motorcykeltillverkning.

Vi visar hur borgarna i Eksjö levde och bodde på 1700- och 1800-talet.

Foton från slutet av 1800-talet fram till våra dagar, tidningsurklipp, handlingar och böcker kompletterar vår samling.

Accessionskatalogen, som detaljerat beskriver vår samling och var varje enskild sak finns förvarad, är numera digitaliserad.