Historik


1911 bjöd snickarmästare Anders Kristell in regementspastor Hans Nilsson och skrädderimästare Aug. W. Gustafson för att diskutera bildandet av en fornminnesförening i Eksjö. Till trion anslöt sig redaktör Axel Jonsson och bankdirektör Nils Bersselius. Föreningens första protokoll är daterat den 21 oktober 1911, då Hans Nilsson valdes till ordförande. En månad senare hölls ett allmänt möte i Rådhussalen. Då beslutades att hyra ett rum i Vaxblekaregården för att förvara samlingarna. Det första årsmötet hölls i februari 1912, då namnet Eksjö och Vedbo Fornminnesförening fastställdes. Samma år deltog föreningen i Eksjöutställningen.

I januari 1915 flyttades samlingarna, som ännu ej var tillgängliga för allmänheten, till ett rum i gamla läroverket. Fram till år 1924 förde föreningen en ganska anonym tillvaro, men man var noga med att varje år genomföra ett årsmöte.

År 1924 valdes borgmästaren Ludvig Eurén till ordförande. Samma år tog föreningen det djärva beslutet att förvärva den s.k. Sundholmska gården i kv. Kopparslagaren 2 i Eksjö, för 12 800 kronor. Därefter fick fastigheten sitt nuvarande namn Fornminnesgården. Samma år valdes fröken Signe Aschan till intendent för Fornminnesgården. Hon upprätthöll den befattningen t.o.m. år 1944, då hon efterträddes av folkskolläraren F.A. Svalander. 1927 besökte kronprins Gustaf Adolf Forrnminnesgården och tittade på samlingarna.

Under Eksjös jubileumsår 1938 var rektor Johan Nilsson ordförande i tre viktiga instanser: stadsfullmäktige, utställningsbestyrelsen och - vår förening! 1954 inregistrerades Fornminnesgården som märklig kulturhistorisk byggnad. Genom gåvobrev överläts gården samma år till Eksjö stad, men vår förening disponerar över fastigheten för vård av samlingarna.

1971 kompletterades föreningens samlingar med en donation av cyklar, motorcyklar, m.m. från J A Karlssons tillverkning i Johanshem, Eksjö. Samlingen finns nu till beskådande i det gamla stallet, som följdriktigt döpts om till Cykelstallet. I intilliggande utrymme fick sedan 1990 ett bokbinderi.

2011 firade vår förening 100-årsjubileum.

Våra ordförande: 1911-1922 Hans Nilsson, 1922-1924 Anders Andersson,       1924-1936 Ludvig Eurén, 1937-1953 Johan Nilsson, 1953-1957 Harald Essén,    1957-1969 Einar Karlén, 1969-1977 Arthur Nyhlén, 1977-1982 Torsten Sundkrans, 1982-2003 Kenneth Jägsander, 2003-2012 Birgitta Ullman, 2013-2015 Kurt-Eric Carlsson, 2016- Bodil Ekvall.

Förening:

Eksjö Musei- och Hembygdsförening

Skapad av: Eksjö Musei- och Hembygdsförening (2012-07-09 18:10:37) Kontakta föreningen
Ändrad av: Eksjö Musei- och Hembygdsförening (2020-03-31 13:40:41) Kontakta föreningen