Kursen Ordning och reda i hembygdsgården SENARELAGD

Kursen, som skulle ha hållits på Fornminnesgården och Krusagården i Eksjö den 16 maj i samarbete med Jönköpings läns hembygdsförbund har senarelagts.


Editerad av: Håkan Åkvist (2020-04-07 16:43:29)