Om oss

Eksjö Musei- och Hembygdsförenings ändamål är att inom Eksjö stad verka för och bidra till

Läs mer >

Nyheter

Postdiligens

Hela sommaren 2019 finns Birgitta och Arne Ullmans gamla välbevarade postdiligens till beskådande ute på gården.

Förnyelse

Vårt deltagande i EU-projektet "Kvarteret K" (se information under denna rubrik) syftar till förnyelse av våra utställningar.

I samband med genomförandet kommer fastigheten, vars byggnadsminnesförklaring bevakas av Länsstyrelsen, att utvecklas som besöksmål. Viss ombygnad kommer att göras i entrédelen. Stallet ska renoveras och inredas till utställningslokal.

Dessa åtgärder kan innebära vissa störningar i gårdsmiljön under vå

Öppethållande

Under tiden  28 juni - 24 augusti 2019 är Fornminnesgården öppen fredagar och lördagar klockan 12.00-15.00.

Den 19-20 juli 2019 kommer Ann och Jörgen de Voss finnas i vår smedja med sitt silversmide. 

Under vinterhalvåret är Fornminnesgården öppen i samband med aktiviteter.

Guidade visningar vid andra tillfälle kan beställas genom kontakt med någon av styrelsemedlemmarna.

Visa fler aktiviteter

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]