Välkommen till Ekers hembygdsförening

Ekers hembygdsföreningen bildades 26 oktober 1984. Föreningen, som inriktar sin verksamhet i huvudsak mot f.d. Ekers gamla socken, är öppen för alla med intresse för hembygdsfrågor oavsett bostadsort.

Hembygdsföreningens uppgift är:
att slå broar mellan dåtid – nutid – framtid
att ta tillvara,  vårda och utveckla det lokala kulturarvet
att medverka till att göra Ekersbygden till en levande och trivsam bygd


 

 

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter