Ekerö Centrum


Ekerö centrum med intilliggande bostadsområde har väckt internationell uppmärksamhet. Det stod färdigt 1991 efter flera byggnadsetapper och ritades av den till Sverige inflyttade engelska arkitekten Ralph Erskine, som uttryckte sin tillfredsställelse med resultatet i följande ord: ”Det fungerar som ett helt samhälle och det har vi nog inte lyckats med på andra ställen”. En över 20 m. hög prick är kännetecknet.

Image

Ekerö Centrum med dess kännetecken den över 20 meter höga pricken.

Image

 Ekerö Centrums torg 

Image

 Ekerö Centrums bostäder mot kanalen och del av brygga 

Image

Ekerö Centrum strandfiket vid Tappströmskanalen och vy mot Lovö.

 

Förening:

Ekerö-Munsö Hembygdsförening

Skapad av: Yvonne Johansson (2018-11-26 14:23:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: Yvonne Johansson (2019-02-15 22:22:48) Kontakta föreningen