Bona


Det stora godset Bona på Munsö var under medeltiden kyrkoegendom och omnämns första gången 1185 som tillhörigt ärkebiskopen i Uppsala och flera brev  mellan 1250 och 1350 är daterade på Munsö. På området uppfördes Munsö kyrka. Senare innehades godset av Karl Knutsson (Bonde) och Sten Sture d.ä. för att under 1600-talet förlänas till medlemmar av ätterna Cremer och von Dohna.

1705 inköptes Bona av Tomas Blixenstierna, vars änka Elisabet Adlersköld gifte om sig med karolinen Johan Giertta. Under deras tid bebyggdes gården med en envånings huvudbyggnad omgiven av två flyglar (den ena senare nedbrunnen). Johan Giertta instiftade godset som fideikommiss för broderns ättlingar och Bona innehas fortfarande av familjen Giertta. Visas ej för allmänheten.

 

Förening:

Ekerö-Munsö Hembygdsförening

Skapad av: Yvonne Johansson (2018-11-26 14:22:45) Kontakta föreningen
Ändrad av: Yvonne Johansson (2018-11-26 14:33:28) Kontakta föreningen