Ekerö-Munsö Hembygdsförening

Helgösamhället – den gåtfulla ön, 3 sept 2011

Tre gruppvisa promenader inbjöd hembygdsföreningen till i Helgö fornlämningsområde. Arkeologen, museipedagogen och Helgöbon Linda Wåhlander gav en spännande beskrivning av det forntida Helgö.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter