Om oss

Föreningen har som syfte att främja hembygdens kultur och historia samt verka för vården av landskap och miljö. Vi vill ta tillvara bygdens kulturarv och göra det tillgängligt för nuvarande och kommande generationer. Föreningen är engagerad i samhällsutvecklingen och värnar om för hembygden angelägna frågor. Föreningens verksamhetsområde omfattar Ekerö, Helgö, Kärsö och Munsö inom Ekerö kommun.

Föreningens bedriver sin verksamhet genom:

  • att löpande samla in, dokumentera och presentera intressanta bilder, berättelser och skeenden  såväl i gången tid som nutid
  • att arkivera och presentera materialet i sådana former som gör det lättillgängligt och stimulerar till upplevelser och erfarenhetsutbyte
  • att utnyttja teknik och nya media som öppnar möjligheter att brett nå ut och skapa engagemang kring hembygden
  • att erbjuda möten mellan människor i varierande former som kan bidra till ökad kunskap om bygden
  • att samarbeta med andra föreningar och organisationer som ger ytterligare dimensioner till verksamheten

 

Styrelse

Ordförande: Bengt Pettersson'
070-438 95 37 [email protected]

Vice ordförande: Christer Berglund
070-775 56 47, [email protected]

Sekreterare: Yvonne Johansson
070-530 55 03, [email protected]

Kassör: Liisa Ödén Vento
070-582 74 06, [email protected]

Ledamot: Ewa Linnros
073 992 47 87, [email protected]

Ledamot: Åsa Sjöberg
070-541 67 33, [email protected]

Ledamot: Eva Sydhoff Henrikssen
073-966 14 75, [email protected]

Ledamot: Jan Nordström
070-860 15 44, [email protected]

Ledamot: Annette Haglund
070-956 16 02, [email protected]

Ledamot: Ingrid Leander
073-529 03 18, [email protected]

Ledamot: Monica Fogelqvist
072-832 07 34, [email protected]