Hembygdsföreningens målsättning och föreningens stadgar


Hembygdsföreningen dokumenterar, beskriver och tillgängliggör gångna tiders spår och uttryck. Det är så vi kan bevara och föra vårt kulturarv vidare. 

Stadgar för Eke Hembygdsförening:

 

§1   Uppgift

Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra det vidare till kommande generationer.

Föreningen ​vill ​nå ​detta ​syfte ​bl ​a ​genom ​Att befrämja ​kunskapen ​om ​och ​känslan för ​hembygden ​och ​dess ​ur ​historisk ​och ​kulturell ​synpunkt ​värdefulla ​traditioner. 

Att ​aktivt ​medverka ​till ​vård ​och ​bevarande ​av ​dess ​natur ​och ​kultur​, landskapsmiljö och ​fornminnen ​samt samhälls​- ​och ​miljöplanering. 

Att ​dokumentera ​intressanta ​föremål​, ​handlingar ​och ​skeenden ​med ​anknytning ​till bygden i ​nutid ​och ​i ​gången ​tid.

Att ​samarbeta med ​kommunala ​organ ​och kulturorganisationer ​inom verksamhetsområdet ​samt ​stimulera ​till ​initiativ ​som ​gagnar ​bygden ​och ​dess utveckling. ​Att ​organisera ​studiecirklar​, ​kurser​, ​utflykter ​och ​annat ​som kan ​öka kunskapen ​om ​bygden​, ​dess ​natur ​och ​historia​. ​Föreningen ​skall ​vara ​ansluten ​till regionalt ​hembygdsförbund​.

Stadgar för Eke Hembygdsförening - hela dokumentet

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Delaktighet i en gemensam kultur, med symboler och berättelser, är viktigt för att skapa en känsla av samhörighet och gemenskap.Dan Korn, författare, rabbin och folklivsforskare

 

Förening:

Eke Hembygdsförening

Skapad av: Göran Bölske (2019-01-14 22:59:29) Kontakta föreningen
Ändrad av: Göran Bölske (2020-08-21 08:52:20) Kontakta föreningen