Eke kyrka


 

Image

 

Bygget av den kyrka vi ser idag påbörjades för över 800 år sedan. Koret och långhuset blev klart under första hälften av 1200-talet.

Byggnadsmaterialet är huvudsakligen sandsten. Kyrkan är byggd i romansk stil, med tydliga influenser från cistercienserklostret i Roma. Kyrkfönstren var ursprungligen mindre, men förstorades på 1830-talet.

När man skulle ersätta det gamla trägolvet i kyrkan 1916 upptäcktes inunder ännu ett golv av grova plankor från slutet av 1000-talet. Dessa hade varit väggplankor i en äldre träkyrka. På en av plankorna fanns delar av en väggmålning i bysantinsk stil, som troligen föreställt Kristi himmelsfärd. Plankan är daterad till 900-talet.

 

Dopfunten i sandsten från slutet av 1100-talet är en av kyrkans sevärdheter. Den är ett arbete av stenmästaren Sigraiv. Den visar bilder som anknyter till Kristi födelse.

På bilden här ses de tre konungarna komma ridande för att överlämna sina gåvor till Jesusbarnet.

I kyrkan finns också fragment av en gravhäll som Sigraiv ristat över sin hustru Estrid. Det sägs vara det äldsta kända gotländska kvinnonamnet.

 

Den här kyrkan är ovanligt rik på bildserier som illustrerar berättelser ur bibeln. De är målade omkring år 1450 av en anonym konstnär som har kallats Passionsmästaren. Han har fått sitt namn eftersom han vanligtvis målade passionshistorien (Kristi lidandes historia), men i Eke kyrka har han också illustrerat Jesu barndoms historia och några scener ur Gamla testamentet. Många av bilderna verkar vara målade efter de kyrkospel som framfördes i pedagogiskt syfte i de stora kyrkorna. I den lilla församlingen i Eke fick man dock mer lita till bilder i undervisningen om kristendomen och bibliska historien.

 

Nattvarden och Jesus i Getsemane

Skördeundret

Vid Nattvarden sitter Jesus med lärjungarna vid ett bord dukat som på ett medeltida gästabud. I scenen med Jesus i Getsemane ber han med de sovande lärjungarna i bakgrunden.

I berättelsen om Skördeundret passerade Josef, Maria och Jesusbarnet under flykten till Egypten bönder som höll på att så. När de passerat växte säden mirakulöst snabbt upp och blev redo att skördas. På bilden visas när Herodes soldater kom och frågade bönderna om de sett familjen. Ja, blev svaret, vi såg dem när vi sådde. Soldaterna trodde då att detta måste ha hänt för länge sedan, varför familjen kunde fortsätta fly utan att riskera upptäckt.

 

Dekorationsmålning kring triumfbågen

De första väggmålningarna i den nuvarande kyrkan gjordes dock i samband med att kyrkan byggdes. Det är ornamentala målningar i korets tak och kring triumfbågen, alltså valvet mellan långhus och kor.

 

 

Image

Från långhuset mot koret

 

Kyrkbänkanarna är från 1700-talet. Korbänken byggdes 1753 och året därpå målades kyrkbänkarna och predikstolen. Korbänken skulle användas av klockaren och eventuellt några medlemmar ur församlingen för att bistå med församlingens sångavsnitt i mässan.

 

Korbänken

 

Nytt tak på kyrktornet byggdes på 1700-talet efter medeltida förebild och kröntes med en tupp i kopparplåt.

Tre klockor har en gång ringt i tornet. Dagens enda klocka är omgjuten i Stockholm 1852. Enligt gammal tradition innefattar ringningsseden i Eke, förutom ringningarna vid gudstjänster och högtider, kvällsringning onsdag, fredag och lördag kl 18 i tre minuter och den avslutas med klämtning med nio slag.

 

 

 

Förening:

Eke Hembygdsförening

Skapad av: (2016-06-11 00:10:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Eke Hembygdsförening (2022-07-10 22:59:59) Kontakta föreningen