Fornfynd i Eke


I Eke socken har Torgny Andersson genomfört ett projekt vilket syftat till att spåra och dokumentera förhistoriska boplatser. Arbetet har främst utförts med hjälp av arkivstudier, fosfatkartering av markområden samt avsökning av all åkermark med metalldetektor. 

 Ett mycket stort antal metallföremål har upptagits varav ca 1800 föremål har inlagts i en databas. De flesta av dessa föremål har inmätts och fyndkartor har upprättats. På projektet har närmare 10.000 arbets-timmar använts. Ca 15 förhistoriska boplatsområden har lokaliserats med totalt ca 50 aktivitetsområden där de flesta bör utgöra tidigare boplatslägen.

  Till Torgnys hemsida Fornfynd i Eke

                                                    

 

Fornminnen i Eke finner du också med hjälp av Riksantikvarieämbetets söktjänst:   http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html.

Sökning på "Eke" i Kringla (dokument och föremål hos Statens Historiska Museum):  http://www.kringla.nu/kringla/sok?text=eke&filter=thumbnailExists%3Dj

 

Förening:

Eke Hembygdsförening

Skapad av: (2015-02-13 23:12:59) Kontakta föreningen
Ändrad av: Eke Hembygdsförening (2021-07-07 22:39:05) Kontakta föreningen