Torgny Andersson. Minnesruna och Torgnys hemsida


 Till minne av Torgny Andersson, Eke

       30/6 2008

En stor hembygdsvän har gått ur tiden. Hembygdens historia, framförallt Ekes,låg honom varm om hjärtat. Det stora intresset för arkeologi och Gotlands kulturhistoria ledde fram till vidare högskolestudier och forskning där han genomförde arkeologiska undersökningar i Eke. Torgny publicerade ett tiotal skrifter och böcker, varav sockenboken ”Ajkboar – om bygden, människorna och livsvillkoren i Eke under 500 år” som kom ut 2005, är en storslagen skildring från livet i en gotländsk strandsocken. Det finns troligen inte någon socken på Gotland som har fått en så ingående dokumentation av arkeologiska fynd och boplatser från förhistorien till vår egen tid som Eke socken. Även skildringar av gårdar i socknen och om strandbruk omfattades av hans stora intresse. Den gotländska hembygdsrörelsen har förlorat en stor hembygdsforskare, men hans minne kommer att leva länge genom den omfattande forskning han lämnat efter sig. Vi minns med saknad och tacksamhet en god vän och hembygdskämpe.

Jerker Enekvist (Gotlands hembygdsförbund)

Läs hela minnesskriften Artikel i Gotlands Allehanda 2008-07-17

  -------------------------------------------------------------------------

Vem var då Torgny Andersson?

Självbiografi av Torgny Andersson (Maj 2005)

Jag var född på en bondgård i en liten strandsocken som heter Eke vilken ligger på sydöstra Gotland. Min barndom tillbringade jag på gården bland hästar, kor, grisar och höns. Mina förebilder var föräldrar, farföräldrar och min pappas farmor vilka alla bodde på gården. Så småningom fick vi på gården elektricitet (1943) vilket förde med sig många nyheter såsom el-ljus, vattenpump med hydrofor, avlopp, el-spis, kyl och tvättmaskin. I ladugården var den största förbättringen installation av mjölkningsmaskin. Efter 2:a världskriget fick vi också traktor vilken till en början kompletterade hästarnas dragkraft men som så småningom övertog hela det slitsamma hästarbetet.

Jag gick sex år i Eke sockens skola. Vi var då tre klassar i samma skolsal. Ena året var det 1:a, 3:e och 5:e klass. Nästa år var det 2:a, 4:e och 6:e klass. Man började alltså skolan vartannat år eftersom eljest klassarna hade blivit för små. De större barnen fick i viss mån hjälpa de mindre barnen. Sjunde skolåret gick jag i Havdhems skola. Havdhem var närmaste centralort. Sjunde klass var en nymodighet vid denna tid.

Efter skolan arbetade jag tidvis på föräldragården och tidvis hos en mindre byggfirma. Under denna tid läste jag många mindre kurser per korrespondens, främst vid Hermods men även vid NKI och brevskolan. År 1955 började min ingenjörsutbildning i Stockholm. Jag blev färdig ingenjör till julen 1957. På våren 1958 blev det militärtjänstgöring och år 1959 gifte jag mig och vi flyttade till Stockholm. Mitt första arbetade var som ritare och efter ett par år blev jag konstruktör. Mitt arbete bestod till stor del av att beräkna betongkonstruktioner. Till exempel gjorde jag beräkningar och konstruktioner till ett 17 våningar högt hus som ställdes på betongpålar vilka slogs ner genom djup lera till fast berg, några pelardäck (till parkeringshus) och mer än 10 atombombssäkra skyddsrum i Stockholm.

År 1967 flyttade vi (familjen och jag) till Gotland där jag blev kommunalingenjör i Hemse. Då öns 13 kommuner år 1971 slogs tillsammans blev jag byggnadsinspektör vid byggnadsnämnden med ansvar för södra Gotland. Denna tjänst hade jag i nästan 22 år tills jag fick förtidspension på grund av sviterna efter en större strålningsbehandling.

Då det blev möjligt, på 1970-talet, att läsa på distans vid Stockholms Universitet läste jag ett flertal kurser på halvfart. Det blev kurser i arkeologi, konstvetenskap, bebyggelsehistoria med byggnadsvård, kulturgeografi med geografisk databehandling, kulturmiljövård samt samhällsutvecklingen speglad i kulturlandskapet. I arkeologi blev det sammanlagt 80 poäng varav de sista 20 poängen vid Högskolan på Gotland.

Eftersom jag var intresserad av arkeologi, geologi och äldre konst tycker jag att man här på Gotland bor mitt i paradiset med ett överflöd av fornlämningar, fossil och över 90 medeltida kyrkor. Trots att jag sedan några år är rullstolsbunden får jag inte min tid att räcka till för alla mina intressen och till min nuvarande familj som består av fru och tvillingpojkar vilka just fyllt 16 år.

Torgny Andersson  Eke Maj 2005

 

Förening:

Eke Hembygdsförening

Skapad av: Göran Bölske (2015-02-09 20:48:33) Kontakta föreningen
Ändrad av: Eke Hembygdsförening (2018-12-04 22:59:04) Kontakta föreningen