Hembygdsföreningens årsberättelser


 

Verksamhetsberättelse, Eke Hembygdsförening, Verksamhetsår 2018, angiven

vid föreningens 68:e årsmöte, söndagen den 24 februari 2019 i Havdhems Bygdegård

 

Föreningen har under året haft 120 medlemmar, en ökning med 27 sedan förra året.

 

Styrelsen, ansvarsområden, medlemsavgift och möten

 

Styrelsen har under året bestått av Roger Lundberg ordf. Staffan Berggren, vice ordf.

Susanne Buhs, kassör och sekreterare. Övriga ledamöter har varit Göran Bölske,

Göran Ström, Katinka Schröder och Birgitta Wahlgren 

Suppleanter har varit Tove Nilsson, Evert Enblom och Anna Lindström

 

Medlemsavgiften har varit oförändrat 80 kr per medlem och 200 kr per familj

Styrelsen har under verksamhetsperioden haft 5 protokollförda sammanträden 

Årsmötet hölls söndagen den 25 februari, 17 personer deltog

 

Programverksamheten

Under året har 2 medlemsmöten hållits med syftet att ta reda på om det finns något

föreningen kan åstadkomma för sina medlemmar och socknen. Detta utmynnade i

flertalet olika arbetsgrupper som sedan blivit 2, en grupp som arbetar med att ta

hand om våra befintliga byggnader och en grupp som arbetar vidare med behovet av

mötesplats.

 

By änge fagades lördagen den 14 april, 8 personer deltog och vi avslutade med

klucku tei som Roger Lundberg och Sussi Redig bjöd på

 

Arbetsdagen vid Klockarladugården och Museet ägde rum lördagen 6 maj, 7

personer deltog, vi avslutade också här med klucku tei som Staffan och Gunna

Berggren hade ordnat.

 

Onsdag 11 juli gjorde vi en sommarutflykt till de utgrävningar som under ledning av

arkeolog Dan Carlsson ägde rum vid Gudings Slott, det var en mycket varm dag och

20 personer kom och lyssnade på Dan.

 

Kakelugnsmuseet höll öppet tisdagseftermiddagar under juli månad, i år kom 25

besökare. 

 

Lördag 21 juli var det dags för årets slåtter vid By änge, 20 personer deltog och vi

avslutade med otendag som Roger Lundberg och Sussi Redig bjöd på. 

 

Vid den som vanligt mycket trevliga sommarfesten senare på kvällen deltog 90

personer. Som sommaren för övrigt var det soligt och varmt, det rådde dock

grillförbud så annan mat fick förtäras. Evert o Lena Enblom, Mats Hallvede o Kerstin

Hildingsson ordnade med festligheterna.

 

Söndag 26 augusti anordnades tillsammans med Dan Carlsson en föreläsning om

sommarens utgrävningar ett 50 tal personer kom till Havdhems Bygdegård för att lyssna

 

Årets höstfest ägde rum lördag 13 oktober i Havdhems Bygdegård. Festkommittén

som i år hade arrangerat festen bestod av Katinka o Åke Schröder, Susanne Buhs o

Lennart Claesson. Vi åt bakpotatis med röror. Förutom frågesport fick vi lyssna på

Lekbir Belhamdi som höll en intressant föreläsning om Bin och Biodlingens historia.

Husgruppen hade bjudit in Arkitekt Herman Arfwedsson som visade skisser över hur

man skulle kunna utveckla Klockarladugården.

 

Staffan Berggren och Dan Lundgren har under hösten renoverat föreningens kvarn

där vingarna var i väldigt dåligt skick.

 

Under året har arvsskiftet efter Lisa Hansson blivit klart och föreningen har fått

tillgång till fastigheten Eke Lillegårdstomt 1:9

 

Övrigt inom socknen

Denna sommar var ju ett extremt år och torkan drabbade många i socknen. Det

rådde eldningsförbud under stora delar av sommaren vilket gjorde att årets Sojde

fick skjutas fram till hösten, detta arrangeras som vanligt inte av föreningen.

Styrelsen tackar alla som deltagit i olika aktiviteter och de som stödjer föreningen på olika sätt.

 

På styrelsens uppdrag

Susanne Buhs

 

 

Årsberättelse 2018

 Årsberättelse 2017

Årsberättelse 2016

Årsberättelse 2015

Årsberättelse_2014

Årsberättelse 2013

Årsberättelse 2012

Årsberättelse 2011

 

 

Förening:

Eke Hembygdsförening

Skapad av: Göran Bölske (2014-09-04 22:03:09) Kontakta föreningen
Ändrad av: Eke Hembygdsförening (2022-05-19 00:45:12) Kontakta föreningen