Sommaren 2023 fortsatte de arkeologiska utgrävningarna i Eke. Folkhögskolans sommarkurs i arkeologi leddes även denna sommar av Docent Dan Carlsson, Arendus.

  Det här året blev det utgrävningar längre in på land och bara en mindre utgrävning vid Ronnings slott vid kusten. Vid de tidigare årens utgrävningar vid Gudings slott och i närheten vid kusten har man inte funnit några spår av varaktig bosättning i området.  Syftet var nu att gräva ut de forntida bosättningarna som nyttjade anläggningarna vid kusten.

  Vid den nuvarande Gudings gård grävdes det i ett par områden för att finna var den vikingatida gården låg. Något spår av denna fann man inte. Däremot visade sig utgrävningsområdet inne på gårdsplanen ha varit en uppställningsplats för för hästar vid skoning. Där hade man lagt ner stort arbete för att skapa en torr yta på den under vinterhalvåret troligen ganska blöta och leriga gårdsplanen.

  För att finna bebyggelsen för de som i forntiden nyttjade anläggningarna vid Bybod-området grävdes i närheten av By gård. På området hade tidigare Härvide gård legat, men den hade flyttats under 1800-talet.
  I området där 1700- och 1800-talets boningshus låg fann man mängder av rester av murar och flata  golvstenar. Det fanns också rikligt med fynd från 1700- och 1800-talet, t ex porslinsskärvor, djurben och spikar, men även mynt.

  På den dåtida gårdsplanen syntes inte så mycket ovan jord, men vid utgrävningarna visade sig spännande saker. Man fann flera stora gropar fyllda med spräckta stenar, skärvstenar som blir till vid eldning. Groparna var ca 2 meter i diameter och fyllda med stora mängder sten. Groparna tros vara s.k. kokgropar, där man tillagade kött.

 

 


 


Förening:

Eke Hembygdsförening

Skapad av: Göran Bölske (2023-01-19 20:51:00) Kontakta föreningen
Ändrad av: Göran Bölske (2023-10-31 08:32:21) Kontakta föreningen