En sida om hembygdsmuseet har lagts upp för att informera om museet och de olika samlingarna och väcka intresse för dess vård och bevarande.

Samlingarna är värdefulla för att åskådliggöra bygdens kulturarv och historia och föra kulturarvet vidare tillkommande generationer, enligt föreningens ändamål. 

Huvuddelen av samlingarna utgörs av bruksföremål tillverkade under 1800-talet såsom snickar- och timmermansverktyg, skomakarverktyg, lin- och ullberedningsredskap, fiskedon, hushållsredskap, mm. Bland mer ovanliga föremål kan nämnas ornamenterade delar av en sandstenspis från 1200-talet. 

Det finns också mycket att lära från tidigare generationer av deras kunskap om resurshushållning och hållbart utnyttjande av naturen. 

Intresset för gamla hantverkstekniker har också ökat på senare år och då bör det följaktligen vara värdefullt att bevara de verktyg som användes.

En presentation av hembygdsföreningens samlingar och byggnader gavs i en artikel i årsboken Från GUTABYGD 1980.

Huvuddelen av föremålssamlingen finns i den gamla skolladugården och exempel ses i bildserien här: Hembygdsmuseet

I Klockaregårdens lagård finns en nytillkommen del av samlingarna. kakelugnsmakaren Emil Petterssons kakelformar och redskap. Här har i en utställning skapats verkstadsmiljö med redskap och brännugn. Utställningen har skapats i samarbete med kakelugnsmakare Nils Ljung i Stånga, som har möjlighet att låna kakelformar för sin verksamhet. Ett exempel på värdet i att bevara gamla hantverksföremål för framtida bruk. Mera information här: Kakelmakerimuseum

Hembygdsföreningens museer

Förening:

Eke Hembygdsförening

Skapad av: Göran Bölske (2022-05-20 15:58:21) Kontakta föreningen
Ändrad av: Göran Bölske (2023-10-26 23:02:03) Kontakta föreningen