Årsmötet uppskjutet

På grund av den pågående Covid-epidemin med restriktioner och försiktighetsåtgärder har Hembygdsföreningens styrelse beslutat att skjuta fram årsstämman till den 27 juni då vi förhoppningsvis kan ses utomhus. Kallelse med tid och plats kommer längre fram


Editerad av: Göran Bölske (2021-03-29 23:42:00)