Nya utgrävningar sommaren 2021

Även kommande sommar blir det utgrävningar vid Ekekusten, och i år planeras det åter bli som en kurs vid Hemse Folkhögskola. Kursen och utgrävningarna leds som tidigare av docent Dan Carlsson.

Huvuddelen av grävningen kommer åter att ske i och kring Gudings slott. Inne i fornborgen skall en nyupptäckt huslämning grävas ut, och även en centralt placerad grav. Även nyupptäckt, troligen en grav, längre västerut skall undersökas. Viktigaste uppgiften blir dock att undersöka de underliga lämningar som ligger längs en linje söderut från fornborgen. Här finns en del hus och kanske också gravar och i norra delen av området finns möjligen också den äldsta tilläggsplatsen för båtar och som möjligen går tillbaka till bronsåldern.

 

 


Editerad av: Göran Bölske (2021-03-30 23:16:28)