Hembygdsföreningen i Tidningen


Årets utvecklingsgrupp i Sjuhärad 2007

Länsbygderådet Sjuhärad har beslutat tilldela Eggvena H e m b y g d s f ö r e n i n g utmärkelsen Årets Utvecklingsgrupp i Sjuhärad 2007 med följande motivering:

Föreningen har i samverkan med andra föreningar på orten arbetat för att utveckla bygden. Man har stridit för att bevara byskolan och har genom att arbeta med en utvecklingsplan försökt hitta möjligheter till nya jobb och inflyttning. Föreningen har även lyckats få fram byggbara tomter där hus är under uppförande och även hjälpt till med att hitta intresserade till tomma lägenheter och hus i bygden.För att öka gemenskapen i bygden har man öppet i bygdegården varje torsdag för bland annat korvgrillning och boulespel. Man anordnar fisketävlingar, midsommar- advents- och julfirande. Föreningen sköter en kulturvandringsled, spångar över Nossan och en hembygdsstuga. Man arrangerar teater- och diktläsningskvällar, bakning i stenugn, ljusstöpning och hantverksförsäljning.Man ger ut ett månadsbrev med information om vad som är på gång i bygden, tar emot studiebesök och arrangerar även egna utflykter.Föreningen har genom idogt arbete gjort sig förtjänt av utmärkelsen Årets utvecklingsgrupp i Sjuhärad 2007Länsbygderådet SjuhäradJ an Vinkvist Ordförande.

Priset 5000 kr kontant, den stora vandringspokalen under ett år samt den mindre pokalen som gruppen får behålla mottogs av Anita Andersson

P