Bli medlem

Medlemsavgiften är 100 kr för enskild och 200 kr för familj.

Sätt in summan på Bankgiro 5818-7642.

Swish: 123 499 37 87

Glöm inte att ange namn och adress