UR Samtiden - Den bortglömda kyrkan i Edsleskog

Anton Lazarides, antikvarie, Christian Mühlenbock, museichef, och Anna Beckman, antikvarie, samtalar om kyrkan och visar fynd från utgrävningen.

https://urplay.se/program/220029-ur-samtiden-lansmuseerna-berattar-den-bortglomda-kyrkan-i-edsleskog?fbclid=IwAR0qfPjRJoJiWgF3wsBmJBb8XgBlAMQmOGTNkYSUm3p7qktNhZIhnizDpbI


Editerad av: Bele Fransson (2021-03-10 19:56:48)