Om oss

Edefors Hembygdsförening grundades hösten 1967 som en naturlig följd av det flitiga studerandet i cirkelform inom ABF:s regi. Detta arbete hade pågått i två år, och det var naturligtvis hembygdskunskap som stod i fokus. Deltagarna var cirka 20 till antalet och tog från början på sig oberoende forskningsuppgifter.

Ledaren och initiativtagaren var kyrkoherde Ewert Aronsson. Edefors kommun, som nyligen hade förvärvat Kläppgården, tidigare känt som ett gästgiveri, gjorde snabbt plats för föreningens verksamhet. Redan det första året hade 67 medlemmar anslutit sig, och nu är de över 500.

Föreningen har som syfte och mål att:

  • Bevara och vårda Edeforsbygdens äldre och nyare kultur.
  • Utforska, samla, vårda och beskriva minnen från bygden av både andlig och materiell natur.
  • På lämpligt sätt främja förståelsen för de tidigare utvecklingsskedenas betydelse för den nuvarande kulturen.
  • Söka samarbete med föreningen Norrbottens Minne, Bodens Fritidsnämnd och andra organisationer intresserade av hembygdsforskning.