Om oss

Edefors Hembygdsförening bildades hösten 1967 som en naturlig följd av det flitiga studerandet i cirkelform i ABF:s regi. Detta arbete hade då pågått i två års tid och det var givetvis hembygdskunskap som stod på programmet. Deltagarna var omkring 20 till antalet och de åtog sig redan från början självständiga  forskningsuppgifter.

Ledare och initiativtagare var kyrkoherde Ewert Aronsson. Edefors kommun som strax innan förvärvat Kläppgården, vilken tidigare bl.a. varit gästgiveri, upplät denna rätt snart till föreningens verksamhet. Redan första året hade 67 medlemmar anslutit sig, och nu är det över 500 st

Föreningen har som syfte och mål

att: tillvarata och vårda Edeforsbygdens äldre och nyare kultur,

att: utforska, samla, vårda och beskriva bygdens minnen av såväl andlig som materiell art,

att: på lämpligt sätt väcka kunskap om gångna utvecklingsskedens betydelse för nuvarande kultur,

att: söka samarbete med föreningen Norrbottens Minne, Bodens Fritidsnämnd och andra för hembygdsforskning intresserade organisationer.