Den 5 juli är det årsmöte

Årsmötet för Eda sockens hembygdsförening är förlagt till den  5 juli på Eda Hembygdsgård 

klockan 15.00

 

För övrigt ingen aktivitet under juli månad


Editerad av: Anita Höglund (2020-06-13 08:48:32)