Om oss

Eda Hembygdsgård Hagen är namnet på Eda hembygdsgård och ligger i hemmanet Sjögervål som betyder "svedjefallet vid sjön".Hembygdsgården ligger på ett bra ställe i kommunen, mitt i kylturbygden. Det har gjorts fynd från stenåldern bland annat en flintyxa som finns i gårdens samlingar, en bronsåldersgrav finns ca 1 km från hembygdsgården, samt en annan grav närmare bebyggelsen som i folkmun kallas "drottninggraven". Två fångstgropar på kartan över Mellby, grannbyn, Eda skans ligger ca 2 km bort, fågelvägen. Krigen mellan Sverige och Norge har gått fram och tillbaka här därför finns det inte så många bostadshus bevarade som de en gång var byggda.

Hagens huvudbyggnad uppfördes under 1830-talet och har inte förändrats men renoverats varsamt. Byggnaden är i ursprungligt skick. Det har berättats att dåvarande markägare Anders Salomonsson en natt tog stjärnhimlen till hjälp när han stakade ut vart huset skulle stå. Gavlarna står i norr och söder, ingen behöver fundera på väderstrecken  när de är på Hagen.

Ekonomibyggnaderna som fanns på gården antändes av ett åsknedslag en sommar på 1920-talet.

Eda sockens hembygdsförening bildades 1938 och förvärvade gården med tillhörande tomt 1939.

De byggnader som finns i dag på tunet är alla flyttade från andra platser inom Eda socken.