JUL

EN INBJUDAN

Mycket julfirande på Eda Hembygdsgård 2017.

Julmarknad med sång, häst och vagn,julpysselsmöjligheter för små och stora, julshopping,samt julfika i ny tappning.
Välkomna till Eda hembygdsgård den 19 november mellan kl. 11.00 och 16.00 hälsar företagare frän bygden.

Den 9 december är det dags för Hembygdsföreningens julmarknad.
Klockan 11.00 kommer det traditionella luciatåget med barn från Bysjön förskola.
För övrigt har vi julmarknad med hantverkare från bygden som säljer sina alster, lotteri och jultallrik

Eda sockens hembygdsförening

Den 10 september 1936 samlades edabor till ett möte och beslöt  att bilda Eda Sockens Hembygdsförening. Gården Hagen i hemmanet Sjögervål Eda socken förvärvades några år senare till hembygdsgård.

Gården har ett underbart läge med utsikt över Bysjön och dess blånande höjder runt om. Området där gården ligger ägdes år 1775 av en Salemon Tholsson i Hammar. Vid laga skifte 1832 står hans son Anders Salemonsson  som ägare. Denne ska enligt sägen en novembernatt i 1830-talets början, ha stakat för husbygge med hjälp av stjärnhimmelen, främst polstjärnan.

Anders Salemonsson dog emellertid och det blev istället hans son och dennes hustru som uppförde gården och bosatte sig där. Dessa makars 2 yngsta söner var ungkarlar och brukade gården till sin död i slutet av 1920-talet. Bostadshuset och tomtområdet förvävades då Åmotfors Papppersbruk  skänkte summan 800 kronor till köpet av gården.

Huset är nära 17 m långt och drygt 8 m brett, är byggt av kärnvirke. Bottenvåningen är uppdelad i 3 stora rum varav 2 har öppen spis, det 3.de rummet används efter viss tillbygnad numera som kök. Vindsvåningen har också 2 rum med trappuppgång emellan.

Inga av gårdens ursprungliga uthusbyggnader finns kvar! De gamla byggnader som finns på området är alla ditflyttade från hemmanen runtomkring i Eda. För information om byggnaderna se foton i ”Byggnader” klicka på dem kommer text upp!

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter