Ånders klint

Ånders klint är ett gränsmärke för gränsen mellan Drängsereds och Gryteryds socknar, dvs tidigare gräns mellan Sverige och Danmark.


Förening:

Drängsereds Hembygdsförening

Skapad av: Drängsereds Hembygdsförening (2015-03-22 08:07:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Drängsereds Hembygdsförening (2015-03-22 08:13:37) Kontakta föreningen