Ånders klint

Ånders klint är ett gränsmärke för gränsen mellan Drängsereds och Gryteryds socknar, dvs tidigare gräns mellan Sverige och Danmark.