Näs

Byn ligger på ett näs mellan Stensjön och Långsjön.
Jordeboken 1646 upptar 1 mantal frälsehemman.

Laga skifte 1900. Delning i tre fastigheter.