Fagerhult

Namnets förstaled är fornhalländska adjektivet fagher = vacker. Sistaled är hult = liten skog, skogsdungeEnligt jordeboken 1646 var Fagerhult 1 mantal frälsehemman