Yttra Galtabo 2 Galtabo 2:3

Yttra Galtabo 2   Galtabo 2:3
Denna nyare mangårdsbyggnad uppförd 1926-1928.