Ryen Hällhults Torp

Hamnade Blev vid laga skiftet på Galtabos ägor.