Lugnet

Detta är bygdens sista dagsverkstorp. Ursprungliga torpet, nämnt 1697 då 5 öre gavs till kyrkan, revs i början av 1900-talet och ersattes av en gammal loftstuga av 1800-talsmodell, bebodd till 1954 och inköpt av kyrkokassan.


Förening:

Drängsereds Hembygdsförening

Skapad av: Drängsereds Hembygdsförening (2014-06-22 15:12:29) Kontakta föreningen
Ändrad av: Drängsereds Hembygdsförening (2014-06-22 15:12:29) Kontakta föreningen