Torp Lilla Gässelia Skogen

1920, då Lars Svensson tillträdde, kallades torpet Skogen. Jämför Skogen under Måsared.

 

Se bifogat dokument.