Gässelia

I namnets förstaled ingår namnet på den intilliggande sjön Gässjön, naturnamn. Sistaled är plural av lid = backe.Jordeboken 1646 upptar ett och ett halvt kronohemman

Byn har är/varit indelad i Stora och Lilla Gässelia. Torpet Skogen låg under Lilla Gässelia. Källa Husförhörslängderna.