Lilla Glöshult

Namnets förstaled är dunkel; kan möjligen vara ett ursprungligt namn på den lilla sjö intill, nu igenvuxen. Sistaled är hult = liten skog, skogsdunge.
Jordeboken 1646 upptar ett helt kronohemman och ett halvt frälsehemman.